Book: Pol i Quim

Pol i Quim. Text de Carlo E. Gallucci i il·lustracions de Dani Gómez

Publicat per Llop Roig

Es pot comprar aquí